Przetarg ustny ograniczony

ROK 2021

Ogłoszenie o drugim przetargu nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości zabudowanej stanowiącej własność Gminy Goniądz położonej w Klewiance - obniżenie ceny wywoławczej

Budowa bulwarów miejskich w Goniądzu

Budowa bulwarów miejskich w Goniądzu - postępowanie unieważnione

Ogłoszenie o zamówieniu : Budowa instalacji fotowoltaicznych na budynkach użyteczności  publicznej w Gminie Goniądz

Ogłoszenie o zamówieniu: Wykonanie remontów bieżących nawierchni żwirowych i gruntowych dróg gminnych na terenie Gminy Goniądz z dnia 21.06.2021r.

Ogłoszenie o pierwszym przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości gminnej położonej w m. Klewianka

Ogłoszenie o zamówieniu: Wykonanie remontów bieżących nawierzchni żwirowych i gruntowych dróg gminnych na terenie Gminy Goniądz

Ogłoszenie o postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym bez negocjacji  - Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie miasta Goniądz

Ogłoszenie o drugim przetargu nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości położonej w Goniądzu przy ul. Wojska Polskiego,  stanowiącej własność Gminy Goniądz

Ogłoszenie o pierwszym przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż lokalu mieszkalnego położonego w Goniądzu przy ul. Kościuszki

Ogłoszenie o drugim przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości gminnej położonej w Goniądzu przy ul. Plac 11 Listopada 38

Ogłoszenie o pierwszym przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości gminnej położonej we wsi Klewianka

Ogłoszenie o drugim przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości zabudowanej stanowiącej własność Gminy Goniądz położonej w Goniądzu

Ogłoszenie o drugim przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości zabudowanej stanowiącej własność Gminy Goniądz położonej w Osowcu

ROK 2020

Ogłoszenie o przetargu na odbiór odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych, rekreacyjnych i rodzinnych ogródków działkowych z terenu miasta i gminy Goniądz  i transport odpadów do instalacji przetwarzania odpadów komunalnych w okresie od 01 stycznia 2021r. do 31 grudnia 2021r.

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na Dostawę energii elektrycznej dla potrzeb podmiotów należących do grupy zakupowej w okresie od 01.01.2021r-31.12.2023r.

Informacja z otwarcia ofert na dostawę energii elektrycznej dla potrzeb podmiotów należących do grupy zakupowej w okresie od 01.01.2021-31.12.2023r.

Informacja o wyniku przetargu na sprzedaż nieruchomości gruntowej zabudowanej budynkiem biurowym położonej w Goniądzu przy ul. Plac 11 Listopada 38

Informacja o wyniku przetargu na sprzedaż nieruchomości położonej przy ul. Wojska Polskiego w Goniądzu

Informacja o wyniku przetargu na dzierżawę łąk położonych w obrębie Wólka Piaseczna

Unieważnienie przetargu na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Goniądz położonej w Osowcu

Dostawa energii elektrycznej dla potrzeb podmiotów należących do grupy zakupowej w okresie 1.1.2021–31.12.2023

 Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na sprzedaż środka trwałego - samochodu specjalnego Star Jelcz 244

Ogłoszenie unieważnieniu przetargu na sprzedaż środka trwałego - samochodu specjalnego Star Jelcz 244

Ogłoszenie o przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości zabudowanej stanowiącej własność Gminy Goniądz położonej w Goniądzu

Ogłoszenie o przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości zabudowanej stanowiącej własność Gminy Goniądz położonej w Osowcu

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na sprzedaż środka trwałego - samochodu specjalnego Star Jelcz 244

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na sprzedaż środka trwałego - samochodu specjalnego Star Jelcz 244

Ogłoszenie o unieważnieniu przteragu na sprzedaż środka trwałego - samochodu specjalnego Star Jelcz 244

Ogłoszenie o drugim przetargu nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości zabudowanej stanowiącej własność Gminy Goniądz

Ogłoszenie o przetargu na sprzedaż środka trwałego - samochodu specjalnego Star Jelcz 244

Ogłoszenie o przetargu na sprzedaż środka trwałego - samochodu specjalnego Star 266

Ogłoszenie o drugim przetargu ustnym nieograniczonym na oddanie w dzierżawę łąk stanowiących własność Gminy Goniądz

Ogłoszenie o prztargu na sprzedaż środka trwałego - samochodu specjalnego Star 266

Ogłoszenie o przetargu na sprzedaż środka trwałego - samochu specjalnego Star Jelcz 244

 Ogłoszenie o unieważnieniu przetargu na sprzedaż środka trwałego - samochodu specjalnego Star 266

Ogłoszenie o unieważnieniu przetargu na sprzedaż środka trwałego - samochodu specjalnego Star Jelcz 244

Ogłoszenie o unieważnieniu przetargu na sprzedaż środka trwałego - samochodu specjalnego Star 266

Ogłoszenie o sprzedaży środka trwałego - samochodu specjalnego Star 266

Ogłoszenie o sprzedaży środka trwałego - samochodu specjalnego Star-Jelcz 244

Ogłoszenie o przetargu - Instalacja Efektywnego Energetycznie Oświetlenia Ulicznego w Gminie Goniądz

Ogłoszenie o przetargu na sprzedaż środka trwałego - samochodu specjalnego STAR-JELCZ 244

Dostawa fabrycznie nowego średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego z napędem 4x4 kategorii 2 (uterenowiony) dla OSP w Goniądzu

Przebudowa stacji uzdatniania wody wraz z przyłączami wodno-kanalizacyjnymi na działkach 216,567 w mieście Goniądz

Wykonanie remontów bieżących nawierzchni żwirowych i gruntowych dróg gminnych na terenie Gminy Goniądz w 2020r.

Przebudowa stacji uzdatniania wody wraz z przyłączami wodno-kanalizacyjnymi na działkach 216, 567 w mieście Goniądz

ROK 2019

Odbiór odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych, rekreacyjnych i rodzinnych ogródków działkowych z terenu miasta i gminy Goniądz ...

Dostawa energii elektrycznej dla potrzeb podmiotów należących do grupy zakupowej w okresie 01.01.2020 r. – 31.12.2020 r.

Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego w kwocie 6 208 088 PLN na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytuły kredytów

Przebudowa drogi gminnej - ulicy Wojska Polskiego w Goniądzu

Ogłoszenie na wykonanie remontów bieżących nawierzchni żwirowych i gruntowych dróg gminnych na terenie Gminy Goniądz w 2019r.

Ogłoszenie na wykonanie remontów bieżących nawierzchni żwirowych i gruntowych dróg gminnych na terenie Gminy Goniądz 2019

 

ROK 2018

Rewitalizacja Parku Miejskiego w Goniądzu

Przebudowa dróg gminnych w miejscowości Goniądz i Białosuknia Gmina Goniądz

Przebudowa dróg gminych w miejscowości Szafranki Gmina Goniądz

Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego w wysokości 3 195 845zł

Przebudowa dróg gminnych w miejscowości Goniądz i Białosuknia Gmina Goniądz

Ograniczenie niskiej emisji poprzez montaż kolektorów słonecznych i ogniw fotowoltaicznych w Gminie Goniądz

Przebudowa dróg gminnych w miejscowości Szafranki Gmina Goniądz

Wykonanie remontu bieżącego nawierzchni żwirowych i gruntowych dróg gminnych na terenie Gminy Goniądz w 2018r.

Wykonanie remontu bieżącego nawierzchni żwirowych i gruntowych dróg gminnych na terenie Gminy Goniądz w 2018r.

Przebudowa-oraz-urzadzenie-plazy-i-terenow-rekreacyjnych-na-terenie-stanicy-wodnej-na-dzialkach-nr-4324334351-czesc-4361-w-goniadzu

ROK 2017

Ogłoszenie o przetargu na odbiór odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i letniskowych z terenu miasta i gminy Goniądz i transport odpadów do RIPOK w okresie od 1 stycznia 2018 r. do 31 grudnia 2019 r.


Ogłoszenie o przetargu na termomodernizację budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Goniądzu

OGŁOSZENIE O PRZETARGUu: Udzielenie Gminie Goniądz długoterminowego kredytu w wysokości 897 529 zł na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów przez Gminę Goniądz

OGŁOSZENIE O PRZETARGU - Budowa i modernizacja drogi dojazdowej do pól i pastwisk we wsi Kramkówka Mała Gmina Goniądz, na działkach oznaczonych numerami geodezyjnymi 137/4; 140; 141/2; 139.


Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na wykonanie remontu bieżącego nawierzchni żwirowych i gruntowych dróg gminnych  na terenie Gminy Goniadz w 2017 roku

 

ROK 2016

 

 

PRZETARG USTNY OGRANICZONY NA SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI ROLNEJ GMINY GONIĄDZ 

Zapytanie ofertowe na sprzedaż energii elektrycznej czynnej dla Gminy Goniądz   i Zakładu Usług Komunalnych w Goniądzu.

 

Informacja o wyniku przetargu

 

Ogłoszenie o drugim przetargu nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości zabudowanej  będącej własnością Gminy Goniądz

 

Ogłoszenie o przetargu na Termomodernizację budynku Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Goniądzu.

 

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

 

 Ogłoszenie o przetargu na wykonanie remontu bieżącego nawierzchni żwirowych i gruntowych dróg gminnych na terenie Gminy Goniądz w 2016 r.

 

Informacja  o wyniku przetargu na sprzedaż nieruchomości zabudowanej będącej własnością Gminy Goniądz położonej w m. Klewianka

 

Informacja o wyniku przetargu nieograniczonego pisemnego na najem lokalu użytkowego położonego na terenie Miejskiego Ośrodka Wypoczynku i Rekreacji w Goniądzu przy ul. Demokratycznej 10
z przeznaczeniem na prowadzenie działalności gastronomicznej.

 

OGŁOSZENIE Kierownika Miejskiego Ośrodka Wypoczynku i Rekreacji w Goniądzu o przetargu nieograniczonym pisemnym na najem lokalu użytkowego położonym na terenie MOW i R   w Goniądzu przy ul. Demokratycznej 10 z przeznaczeniem na prowadzenie działalności gastronomicznej. 

 

Ogłoszenie o przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości zabudowanej będącej własnością Gminy Goniądz położonej w m. Osowiec

 

Ogłoszenie o przetargu uistnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości zabudowanej będącej własnością Gminy Goniądz położonej w m. Klewianka

 

nformacja o wyniku przetargu na najem lokalu użytkowego na czas oznaczony 5 lat

 

 Ogłoszenie  o drugim przetargu ustnym nieograniczonym  na oddanie w najem lokalu użytkowego na czas oznaczony 5 lat

 

 

 

 

 ROK 2015

 

 

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY w  przetargu nieograniczonego na: „Odbiór odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i letniskowych z terenu miasta i gminy Goniądz i transport odpadów do RIPOK w okresie od 1 stycznia 2016 r. do 31 grudnia 2017 r.”

 

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na Usługę odbioru odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i letniskowych z terenu miasta i gminy Goniądz i transport odpadów do RIPOK w okresie od 1 stycznia 2016 r. do 31 grudnia 2017 r.

 

Informacja o wyniku przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości będących własnością Gminy Goniądz

 

Ogłoszenie o przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości będących własnością Gminy Goniądz

 

Informacja o wyniku przetargu

 

Ogłoszenie o pierwszym przetargu ustnym na sprzedaż nieruchomości będących własnością Gminy Goniądz

 

Informacja o wyniku przetargu ustnego nieograniczonego na oddanie w dzierżawę ...

 

Informacja o wyniku przetargu na najem lokalu użytkowego ...

 

Ogłoszenie o przetargu ustnym nieograniczonym na oddanie w najem lokalu użytkowego ...

 

Ogłoszenie o przetargu ustnym nieograniczonym na oddanie w dzierżawę nieruchomości będących własnością Gminy Goniądz ...

 

Ogłoszenie  o przetargu nieograniczonym pisemnym na najem lokalu użytkowego położonymna terenie MOW i R   w Goniądzu przy ul. Demokratycznej 10 z przeznaczeniem na prowadzenie działalności gastronomicznej. 

 

Informacja  o wyniku przetargu nieograniczonego pisemnego na najem lokalu użytkowego położonego na terenie Miejskiego Ośrodka Wypoczynku i Rekreacji w Goniądzu przy ul. Demokratycznej 10 z przeznaczeniem na prowadzenie działalności gastronomicznej.

 

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym pisemnym na najem lokalu użytkowego położonym na terenie MOW i R   w Goniądzu przy ul. Demokratycznej 10 z przeznaczeniem na prowadzenie działalności gastronomicznej. 

 

Unieważnienie przetargu na obsługę bankową budżetu Gminy Goniądz  ...

 

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na obsługę bankową budżetu Gminy Goniądz oraz gminnych jednostek organizacyjnych.

 

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty...

 

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Gminy Goniądz w dziedzinie upowszechniania kultury fizycznej w 2015 r.

 

ROK 2014

 

Zawiadomienie o wyborze oferty w przetargu na Bieżące letnie i zimowe utrzymanie dróg gminnych na terenie Gminy Goniądz w 2015r

 

Ogłoszenie o przetargu na bieżące letnie i zimowe utrzymanie dróg gminnych na terenie Gminy Goniądz w 2015 roku.

 

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w przetargu  o udzielenie zamówienia publicznego na dostawy paliw silnikowych na potrzeby Zakładu Usług Komunalnych w Goniądzu

 

Ogłoszenie o przetargu na dostawę paliw silnikowych do samochodów Zakładu Usług Komunalnych w Goniądzu

 

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty ...

 

Ogłoszenie przetargu na Udzielenie Gminie Goniądz kredytu długoterminowego na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów oraz na pokrycie planowanego deficytu budżetowego w wysokości 1 348 390 zł ( słownie złotych: jeden milion trzysta czterdzieści osiem tysięcy trzysta dziewięćdziesiąt).

 

Informacja o wyniku przetargu na sprzedaż nieruchomosci gruntowych...

 

Ogłoszenie o pierwszym przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości gruntowych

 

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty ...

 

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na Usługę odbioru odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych z terenu miasta i gminy Goniądz w okresie od 1 października 2014 r. do 31 grudnia 2015 r.

 

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na usługę „Odbiór odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych z terenu miasta i gminy Goniądz i transport odpadów do RIPOK w okresie od 1 września 2014 r. do 31 grudnia 2015 r.”

 

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na Usługę odbioru odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych z terenu miasta i gminy Goniądz i transport odpadów do RIPOK w okresie od 1 września 2014 r. do 31 grudnia 2015 r.

 

Informacja o wyniku przetargu ...

 

Ogłoszenie o przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości gruntowej , położonej we wsi Krzecze...

 

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty...

 

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na Przebudowę i remont dróg gminnych na terenie Gminy Goniądz wraz z kolidującą infrastrukturą telekomunikacyjną.

 

Informacja o wyniku przetargu ...

 

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty ...

 

Ogłoszenie  o przetargu nieograniczonym pisemnym na najem lokalu użytkowego położonym na terenie MOW i R   w Goniądzu przy ul. Demokratycznej 10 z przeznaczeniem na prowadzenie działalności gastronomicznej.

 

Zawiadomienie  o wyniku przetargu nieograniczonego pisemnego na najem lokalu użytkowego położonego na terenie Miejskiego Ośrodka Wypoczynku i Rekreacji w Goniądzu
przy ul. Demokratycznej 10 z przeznaczeniem na prowadzenie działalności gastronomicznej.

 

Ogłoszenie o pierwszym przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż lokalu mieszkalnego nr 5 położonego w Goniądzu przy ul. Plac 11 Listopada 31

 

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym pisemnym na najem lokalu użytkowego położonym na terenie MOW i R   w Goniądzu przy ul. Demokratycznej 10 z przeznaczeniem na prowadzenie działalności gastronomicznej.

 

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

 

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Gminy Goniądz w dziedzinie upowszechniania kultury fizycznej w 2014 r.

 

ROK 2013

 

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty ...

 

Ogłoszenie na Bieżące letnie i zimowe utrzymanie dróg gminnych na terenie Gminy Goniądz w 2014 roku.

 

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty ...

 

Przetarg na usługę odbioru odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych z terenu miasta i gminy Goniądz i transport odpadów do RIPOK w okresie od 1 stycznia 2014 r. do 31 grudnia 2015 r

 

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty ...

 

Ogłoszenie na  Dostawę pomocy dydaktycznych do szkół podstawowych Gminy Goniądz w ramach projektu systemowego POKL 9.1.2 pt. Goniądz z indywidualizacją osiąga rozwój

 

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty ...

 

Ogłoszenie o przetargu Wykorzystanie odnawialnych źródeł energii poprzez montaż kolektorów słonecznych w gminie Goniądz

 

Informacja o wyniku przetargu ...

 

Ogłoszenie o przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości gruntowej położonej we wsi Wroceń...

 

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty ...

 

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na budowę przydomowych oczyszcalni ścieków na terenie Gminy Goniądz.

 

Informacja o wyniku przetargu ...

 

Ogłoszenie o trzecim przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż lokalu mieszkalnego nr 3 położonego w Goniądzu przy ul. Wojska Polskiego 52

 

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty ...

 

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na POPRAWĘ INFRASTRUKTURY SPORTOWO - REKREACYJNEJ W MIEJSCOWOŚCI GONIĄDZ

 

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

 

Ogłoszenie na : Dowożenie i odwożenie uczniów do Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Goniądzu w roku szkolnym 2013/2014, 2014/2015 i 2015/2016.

 

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty ...

 

Ogłoszenie o przetargu na : 1.Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Łazy w km 0+000÷2+095 z nawierzchni żwirowej na beton asfaltowy - Etap I wraz z przebudową kabli telekomunikacyjnych kolidujących z planowaną przebudową drogi gminnej Nr 103372B we wsi Łazy. 2.Przebudowa drogi gminnej Goniądz - Dawidowizna Etap I, Odc. I w km 1+260÷2+538,20, Odc. III w km 0+000÷0+169,41 z nawierzchni żwirowej na beton asfaltowy wraz z przebudową sieci telekomunikacyjnej kolidującej z planowaną przebudową drogi gminnej Goniądz - Dawidowizna -Etap I.

 

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na opracowanie projektu budowlano wykonawczego ...

 

Ogłoszenie o przetargu na Opracowanie projektu budowlano wykonawczego montażu instalacji kolektorów słonecznych, na zadanie inwestycyjne pn. ,,Wykorzystanie odnawialnych źródeł energii poprzez montaż kolektorów słonecznych na terenie Gminy Goniądz.

 

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty ...

 

Ogłoszenie o przetargu na :Usługa odbioru odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych z terenu miasta i gminy Goniądz w okresie od 1 lipca 2013 r. do 31 grudnia 2013 r.

 

Informacja o wyniku przetargu ....

 

Ogłoszenie o drugim przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż lokalu mieszkalnego nr 3 położonego w Goniądzu przy ul. Wojska Polskiego.

 

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty ...

 

Ogłoszenie o przetargu na Udzielenie Gminie Goniądz kredytu długoterminowego na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów oraz na pokrycie planowanego deficytu budżetowego w wysokości 2 159 767 zł (słownie złotych: dwa miliony sto pięćdziesiąt dziewięć tysięcy siedemset sześćdziesiąt siedem ).

 

Zapytanie ofertowe w sprawie wyboru wykonawcy usługi w zakresie usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Goniądz. 

 

Informacja o wyniku przetargu

 

Ogłoszenie Burmistrza Goniądza o przetargu na sprzedaż nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Goniądz

 

Informacja o wyniku przetargu nieograniczonego pisemnego na najem lokalu użytkowego położonego na terenie Miejskiegoi Ośrodka Wypoczynku i Rekreacji w Goniądzu

 

Ogłoszenie Kierownika MOWiR O przetargu nieograniczonym pisemnym na najem lokalu użytkowego położonym na terenie MOW i R   w Goniądzu przy ul. Demokratycznej 10

 

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA PROPOZYCJI CENOWEJ na prowadzenie konserwacji oświetlenia ulicznego,parków, placów i innych otwartych terenów publicznych na obszarze Gminy Goniądz.                

 

Informacja o wyniku przetargu

 

Ogłoszenie o przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż lokalu mieszkalnego nr 3 położonego w Goniądzu przy ul. Wojska Polskiego 52

 

Zawiadomienie o wybporze najkorzystniejszej oferty ...

 

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Gminy Goniądz w dziedzinie upowszechniania kultury fizycznej w 2013 r

ROK 2012

 

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty ... 

 

Ogłoszenie o przetargu na bieżące letnie i zimowe utrzymanie dróg gminnych na terenie Gminy Goniądz w 2013 roku.

 

Ogłoszenie o trzecim przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż lokalu mieszkalnego ...

 

Informacja o wyniku przetargu ...

 

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Gminy Goniądz w dziedzinie upowszechniania kultury fizycznej w 2012 roku

 

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty ...

 

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym pisemnym na najem lokalu użytkowego ...

 

Informacja o wyniku przetargu...

 

Ogłoszenie o drugim przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż lokalu mieszkalnego ...

 

Informacja o wyniku przetargu ...

 

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na remont pomieszczeń szkolnych na potrzeby świetlicy wiejskiej we wsi Białosuknia Gmina Goniądz

 

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty ...

 

Ogłoszenie o przetargu na Udzielenie Gminie Goniądz kredytu na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów w wysokości 1 139 241 zł ( słownie złotych: jeden milion sto trzydzieści dziewięć tysięcy dwieście czterdzieści jeden )

 

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty ...

 

ROK 2011

 

Ogłoszenie o drugim przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej będącej własnością Gminy Goniadz.

 

Informacja o wyniku przetargu...

 

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Gminy Goniądz w dziedzinie upowszechniania kultury fizycznej w 2011 roku.

 

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty ...

 

Ogłoszenie o przetargu na Zagospodarowanie terenu Miejskiego Ośrodka Wypoczynku i Rekreacji w Goniądzu w tym uporządkowanie plaży, budowa placu zabaw dla dzieci oraz miejsc wypoczynku i spotkań osobom korzystającym z kąpieli, spływów i innych atrakcji Ośrodka

 

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty ...

 

Ogłoszenie o przetargu na Bankowa obsługa budżetu Gminy Goniądz 

 

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty ...

 

Ogłoszenie o przetargu na zakup energii elektrycznej do obiektów zamawiającego.

 

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty ...

 

Ogłoszenie o przetargu na Udzielenie Gminie Goniądz kredytu na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów w wysokości 1 213 512 zł ( słownie złotych: jeden milion dwieście trzynaście tysięcy pięćset dwanaście )

 

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty ...

 

Ogłoszenie przetargu  - Budowa boisk sportowych przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Goniądzu Etap I budowa boiska wielofunkcyjnego

 

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty ...

 

Ogłoszenie przetargu nieograniczonego pisemnego na najem lokalu użytkowego ...

 

Informacja o wyniku przetargu nieograniczonego pisemnego na ...

 

Ogłoszenie o trzecim przetargu ustnym nieograniczonym na ...

 

Zapytanie ofertowe dot. wyboru wykonawcy usługi w zakresie usuwania azbestu ...

 

Informacja o rozstrzygnięciu postępowania...

 

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania w sprawie realizacji zadania pn."Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Goniądz".

 

Zapytanie ofertowe w sprawie wyboru wykonawcy usługi w zakresie usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Goniądz.

 

Informacja o rozstrzygnięciu postępowania...

 

Ogłoszenie przetargu na opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej na budowę roślinno - stawowych przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Goniądz w ilości 120 sztuk.

 

Ogłoszenie o przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż lokalu mieszkalnego ...

 

Wykaz nieruchomości stanowiących własność Gminy Goniądz przeznaczonych do sprzedaży w drodze przetargu

 

Informacja o wyniku przetargu ...

 

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty...

 

Ogłoszenie : PRZEBUDOWA DRÓG GMINNYCH W MIEJSCOWOŚCIACH: SMOGORÓWKA GONIĄDZKA (odc. w km 0+000-1+270) i WROCEŃ (odc. w km 0+078-1+275,70) - I ETAP

 

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

 

Informacja o wyniku przetargu...

 

Ogłoszenie o przetargu na Udzielenie Gminie Goniądz kredytu na sfinansowanie deficytu w wysokości 809 816 zł (słownie złotych: osiemset dziewięć tysięcy osiemset szesnaście)

 

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty ...

 

Ogłoszenie o przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości gruntowej  położonej we wsi Białosuknia

 

Ogłoszenie o przetargu ustnym ograniczonym na sprzedaż  nieruchomości  gruntowej niezabudowanej położonej we wsi Szafranki

 

Wykaz nieruchomości gminnych przeznaczonych do sprzedaży.

 

Ogłoszenie o przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż lokalu mieszkalnego

 

Informacja o wynikach przetargu ...

 

Ogłoszenie o przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieuchomości gruntowej ...

 

Ogłoszenie o przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż lokalu mieszkalnego...

 

Informacja o wyniku przetargu  ...

 

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na bieżące letnie i zimowe utrzymanie dróg gminnych na terenie Gminy Goniądzw 2012 roku.

 

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty...

 

Informacja o wyniku przetargu...

 

ROK 2010

 

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty...

 

Ogłoszenie o przetargu na Bieżące letnie i zimowe utrzymanie dróg gminnych na terenie Gminy Goniądz w 2011 roku.


Informacja o wynikach konsultacji społecznych projektu „Rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy
z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie  na rok 2011”.

 

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty udzielenie Gminie Goniądz kredytu w wysokości 510 374 zł ( słownie złotych: pięćset dziesięć tysięcy trzysta siedemdziesiąt cztery ) na finansowanie zadania inwestycyjnego pn. „Rozbudowa Ośrodka Kultury z adaptacją na Ośrodek Integracji Europejskiej i Promocji Podlasia w Goniądzu”

 

Ogłoszenie Burmistrza Goniądza z dnia 17 listopada 2010 r.w sprawie konsultacji społecznych projektu „Rocznego Programu Współpracy Gminy Goniądz z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku poblicznego i o wolontariacie na rok 2011 ”.

 

 

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na Udzielenie Gminie Goniądz kredytu w wysokości 510 374 zł ( słownie złotych: pięćset dziesięć tysięcy trzysta siedemdziesiąt cztery ) na finansowanie zadania inwestycyjnego pn. /Rozbudowa Ośrodka Kultury z adaptacją na Ośrodek Integracji Europejskiej i Promocji Podlasia w Goniądzu/

 

Informacja Burmistrza Goniądza o przetargu....

 

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty ...

 

Ogłoszenie o przetargu na udzielenie Gminie Goniądz kredytu długoterminowego na przebudowę dróg gminnych na terenie Gminy Goniądz w wysokości 1 200 000 zł ( słownie złotych: jeden milion dwieście tysięcy ).

 

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty ...

 

Informacja w sprawie pisemnego przetargu ofertowego

 

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty ...

 

Zmiana treści ogłoszenia o pisemnym przetargu ofertowym na sprzedaż 49 sztuk drzew "na pniu".

 

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania...

 

Ogłoszenie przetargu o Udzielenie Gminie Goniądz kredytu długoterminowego na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów w wysokości 800 000 zł ( słownie złotych: osiemset tysięcy złotych )

 

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia

 

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

 

Ogłoszenie przetargu na Modernizację rolniczej drogi dojazdowej nr działki 154 we wsi Krzecze i 257 we wsi Wroceń, gmina Goniądz, powiat moniecki, województwo podlaskie

 

Ogłoszenie przetargu Udzielenie Gminie Goniądz kredytu długoterminowego na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów w wysokości 800 000 zł ( słownie złotych: osiemset tysięcy złotych )

 

Ogłoszenie przetargu PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ W MIEJSCOWOŚCI SMOGORÓWKA GONIĄDZKA W KIERUNKU MOCIESZ - I ETAP

 

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia

 

Ogłoszenie o przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości zabudowanej będącej własnością Gminy Goniądz

 

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia ...

 

Przetarg pisemny ofertowy na na sprzedaż 49 sztuk drzew "na pniu"...

 

Przetarg Udzielenie Gminie Goniądz kredytu długoterminowego na realizacje zadania pn./Rozbudowa wodociągu wiejskiego /Osowiec/. Budowa sieci wodociągowej z przyłączami we wsiach: kol. Płochowo, Budne Żarnowo, Wólka Piaseczna Gm. Goniądz/. Budowa sieci wodociągowej etap I - w wysokości 369 393 zł ( słownie złotych: trzysta sześćdziesiąt dziewięć tysięcy trzysta dziewięćdziesiąt trzy ).

 

Przetarg na udzielenie Gminie Goniądz kredytu długoterminowego na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów w wysokości 800 000 zł ( słownie złotych: osiemset tysięcy złotych )

 

Przetarg na przebudowę  drogi gminnej w miejscowości Smogorówka Goniądzka w kierunku Mociesz - I etap...

 

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty ...

 

Przetarg na dowożenie i odwożenie uczniów do Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Goniądzu w roku szkolnym 2010/2011 , 2011/2012 i 2012/2013

 

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty...

 

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty...

 

Przetarg nieograniczony na PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ W MIEJSCOWOŚCI SMOGORÓWKA W KIERUNKU MOCIESZ - I ETAP ODC. W KM 0+000-1+270

 

Przetarg nieograniczony na  wykonanie dokumentacji stanowiącej załącznik do wniosku o wydanie decyzji na realizację inwestycji drogowej na podstawie ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych w tym map określających projekty podziału nieruchomości (ok 85 szt.) wykonanych na podstawie dokumentacji określającej proponowany przebieg drogi gminnej z zaznaczeniem terenu niezbędnego do jej realizacji, zlokalizowanej w ciągu drogi gminnej nr 103387B we wsi Wroceń, wraz z wykonaniem stabilizacji granic na słupkach betonowych..

 

Zawiadomienie o unieważnieniu przetargu - Rewitalizacja Nowego Rynku Goniądza - opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej przebudowa rynku.

 

Przetarg nieograniczony - Rewitalizacja Nowego Rynku Goniądza/ - opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej przebudowy rynku/.

 

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty ...

 

Przetarg nieograniczony : przebudowa dróg gminnych w miejscowościach : GONIĄDZ (UL. DEMOKRATYCZNA (odc. w km 0+000-0+364,50), NOWY ŚWIAT (odc. w km 0+000-0+530,60), OGRODOWA (odc. w km 0+006,5-0+233), OSOWIEC (odc. w km 0+008,5-0+137,30 i 0+168,30-1+067,30) I OWIECZKI (odc. w km 0+007,1-0+234,70) - I ETAP

 

Zawiadomienie o rozstrzygnięciu postępowania

 

Zapytanie o cenę

 

Informacja o wyniku przetargu nieograniczonego pisemnego na najem lokalu użytkowego...

 

Przetarg nieograniczony pisemny na najem lokalu użytkowego położonego na terenie MOWiR w Goniądzu przy ul. Demokratycznej 10 z przeznaczeniem na prowadzenie działalności gastronomicznej.

 

Informacja o przetargu nieograniczonym pisemnym...

 

Przetarg nieograniczony pisemny na najem lokalu użytkowegopołożonym na terenie MOWiR w Goniadzuprzy ul. Demokratycznej 10 z przeznaczeniem na prowadzenie działalności gospodarczej.

 

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

 

 Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty ...

 

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Gminy Goniądz w dziedzinie upowszechniania kultury fizycznej w 2010 roku.

 

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty- Rozbudowa wodociągu wiejskiego „Osowiec”. Budowa sieci wodociągowej we wsiach: kol. Płochowo, Budne Żarnowo, Wólka Piaseczna gmina Goniądz

 

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na udzielenie Gminie Goniądz kredytu długoterminowego inwestycyjnego na zadanie ....

 

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na rozbudowę wodociągu wiejskiego Osowiec?. Budowa sieci wodociągowej we wsiach kol. Płochowo, Budne Żarnowo, Wólka piaseczna gmina Goniądz.

 

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty ...

 

 

 

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Miejski w Goniądzu

Wytwarzający/odpowiadający: Ewa Żylińska

Data wytworzenia: 2017-07-25

Wprowadzający: Ewa Żylińska

Data wprowadzenia: 2005-04-07

Modyfikujący: Ewa Żylińska

Data modyfikacji: 2021-09-14

Opublikował: Ewa Żylińska

Data publikacji: 2021-09-14